O Nás

Sme súkromná zubná ambulancia, ktorá poskytuje komplexnú stomatologickú starostlivosť pre všetky vekové kategórie. Pri liečbe našich pacientov používame moderné postupy a dostupné technológie v stomatológii, hľadiac hlavne na kvalitu ošetrenia a komfort pacienta.

MDDr. Monika Chvostaľová

zubná lekárka

Vyštudovala odbor Zubné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.

Podieľala sa na výskume spojivového štepu vrámci študentskej vysokoškolskej vedeckej činnosti na tému Léčba ústupu dásně – Stabilita pojivového štěpu při léčbě gingiválních recesů.

Už počas štúdia sa zúčastňovala odborných kurzov a seminárov (napr. Dental Summit Praha 2013, 2014). Absolvovala zahraničnú stáž na klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie Eastbourne District General Hospital vo Veľkej Británií. Vo svojom odbore sa neustále vzdeláva.

Sv. Apollonia

Patrónka zubných lekárov a ochrankyňa proti bolestiam zubov a ústnym chorobám.

Narodila sa koncom 2. alebo začiatkom 3. storočia v Alexandrii. Uvádza sa, že bola dcérou senátora Alexandrie a mala už vyšší vek. Žila ako panna zasvätená Kristovi. Stala sa obeťou prenasledovania kresťanov za cisára Décia. Zajali ju a nútili, aby sa zriekla Krista a poklonila sa božstvám, ktoré patrili k štátnemu náboženstvu. Rozoštvaní pohania jej vyrazili všetky zuby a rozbili čeľusť a sánku. Pri hranici jej dali možnosť zachrániť si holý život pred upálením – buď pre Krista zhorí v plameňoch alebo sa postaví proti Kristovi a nechajú ju na pokoji. S rozbitými ústami nemohla zreteľnejšie vyjadriť, že sa rozhodla pre Krista, než sama skočiť do ohňa. Prijala rozhodnutie katov, ktoré nešlo zvrátiť a v ktorom mala dosvedčiť vernosť Kristovi, ako priamu cestu k nemu.
Jej skok do plameňov bol heroickým vyústením jej cností.

Úcta sv. Apolónie sa rýchlo rozšírila na kresťanskom Východe, ale čoskoro prenikla aj na Západ.
V rímskokatolíckej cirkvi sa jej pamiatka pripomína 9. februára.
Je zobrazovaná s kliešťami, ktoré drží v ruke a v kliešťach je spravidla zub.