MDDr. Monika Chvostaľová

zubná lekárka

Vyštudovala odbor Zubné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.

Podieľala sa na výskume spojivového štepu vrámci študentskej vysokoškolskej vedeckej činnosti na tému Léčba ústupu dásně – Stabilita pojivového štěpu při léčbě gingiválních recesů.

Už počas štúdia sa zúčastňovala odborných kurzov a seminárov (napr. Dental Summit Praha 2013, 2014). Absolvovala zahraničnú stáž na klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie Eastbourne District General Hospital vo Veľkej Británií. Vo svojom odbore sa neustále vzdeláva.